Stránka Oblastného stolnotenisoveho zväzu

H O R N Á  N I T R AStolný tenis, odkazy na internetové stránky

Internetové stránky nadriadených stolnotenisových zväzov:

Odkaz na hlavnú stránku SSTZ

Odkaz na hlavnú stránku KSTZ-TN

Odkaz na hlavnú stránku KSTZ-NR

Hlavná stranka OblSTZ HN

Slovenský klub veteránov v stolnom teniseZákladné dokumenty :

Základné dokumenty SSTZ
Zoznam schválených poahov pre s.r. 2018-19 v 5. lige HNStránky OSTZ a klubov v oblasti Horná Nitra :

Okresný stolnotenisový zväz Partizánske
Okresný stolnotenisový zväz Prievidza

ŠKST Bošany